Personlig träning

Att kämpa mot sig själv och nå sina mål kan vara en enorm utmaning. Jag som personlig tränare är redskapet för att anta utmaningen så att den blir så hållbar, motiverande, inspirerande och tydlig som möjligt.

Allt för att du skall slippa gå vilse och istället nå dit du vill på bästa sätt om det är att ”bara” må bra eller komma i ditt livsform. Oavsett om du behöver förbättra golfsvingen, optimera försäsongsträningen eller äntligen nå en hälsosammare livsstil så börjar vi med en kostnadsfri konsultation. Där går vi igenom vad jag kan erbjuda samt vad du har för tankar och mål kring din hälsa. Planeringen utformas utifrån dina behov och förutsättningar.

Jag kan vara med under dina pass, jag kan vara som ett bollplank på telefon, mejl eller sms allt för att det skall passa just dina behov. Fokus ligger på att du skall få användning av mig som resurs så effektivt som möjligt för att påverka din hälsa.

Jag möter ofta kunder som säger; ”Det här skulle jag gjort för länge sedan”. Orsaken till deras känsla är till stor del att deras kunskap ökat för hur träningen skall bedrivas för att vara så tideffektiv som möjligt . Även deras personliga utveckling har beskrivs som betydande vid användning av mig som personlig tränare  där en ökad förståelse av sina egna tankar och beteenden tydliggjorts som leder till ett enklare förhållningssätt för sin hälsa.

Det är ju; Din dröm, vår resa, ditt mål

 

Varför anlita en personlig tränare?

Tyvärr anser många att personlig träning är en lyxvara och enbart erbjudes för en viss socialklass. Min önskan är att personlig träning skall vara till för ALLA där samhället ser de fördelar som personlig träning kan innebära på en individs psykiska och fysiska hälsa. Se dig omkring i din omgivning, hur många vill förändra, har försökt förändra sin hälsa men inte lyckats av olika anledningar? Varför lyckas vi inte? Jo det handlar i många fall om okunskap men den största biten handlar det om att individen behöver göra en beteendeförändring och denna förändring är många gånger den som jag jobbar med mest.

Ge dig själv några månader för att förändra din livssituation till den du vill vara och du kommer ha med dig kunskap för att arbeta vidare med andra utmaningar i livet. Våra möten kommer vara ditt kvitto för att lyckas i framtiden.


Hur går vi tillväga?

Vi börjar med en konsultation där vi går igenom din livssituation idag samt tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet, skador, kost med mera.Utifrån detta tillfälle bygger vi upp den optimala periodiseringen för att du ska nå dina mål utifrån dina förutsättningar.Att jobba med mål kommer vi göra under hela den tiden för att urskilja framgång och felsteg, periodiseringen kommer att följas för att synliggöra din resa som ibland kommer att kännas tuff.