Medicinsk Laser

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vad är Medicinsk Laser?

Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

-Starka lasrar som skär och bränner. Dessa kallas ofta för kirurgiska lasrar.
– Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner. Sådana lasrar kallas ofta för biostimulerande lasrar eller lågeffektlasrar.

Hur behandlar man?

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob (liknar en penna). Man håller då ändan av proben i kontakt med hud det specifika stället som behandlas. Beroende på lasertypen i fråga och vävnadstyp så tränger ljuset in olika djupt i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så tar behandlingen mellan någon minut och en halv timme.

Gör det ont?

Nej, snarare tvärt om. Laserbehandlingen är mycket avslappnande. Däremot kan det hända att smärtan kan öka eller uppträda 6-24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla.(se nedan). Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Vad är chanserna att bli bra?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. De flesta känner en effekt nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10% reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laserbehandling än andra.

!cid_25B6AD20-7963-4332-BBF2-72194B2638E7

”Hälsa är summan av alla de sjukdomar man inte har ”

Gerhard Uhlenbruck